Specjalista/tka ds. projektu społecznego EFS

Numer referencyjny
562/2021
Data dodania
18.06.2021
Data ważności
31.07.2021
Rodzaj oferty
Praca stała
Branża
Inne
Miejsce pracy
Lubelskie
Nazwa Firmy
Deinde sp. z o.o.
Profil firmy

Organizacja edukacji osób dorosłych. Prowadzi projekty edukacyjne, doradcze, z zakresu pośrednictwa pracy, staży, w tym projekty międzynarodoewe.

Dane kontaktowe
Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów
  • Wykształcenie wyższe.
  • Min 2 lata doświadczenia w pracy w instytucji prowadzącej szkolenia i/lub pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe.
  • Doświadczenie w realizacji usług (szkoleń, doradztwa, innych) kierowanych m.in. do osób z niepełnosprawnościami.
  • Sprawna obsługa komputera.
  • Wysokie zdolności komunikacyjne i łatwość nawiązywania kontaktów.
  • Odpowiedzialność.
  • Umiejętność organizacji własnej pracy, odporność na stres.
  • Możliwość pracy w równoważnym systemie czasu pracy (np. 9 godzin/dzień, kolejnego dnia: 7 godz.).
Zakres zadań

Udział w realizacji projektu edukacyjnego współfinansowanego przez UE z EFS, w tym:
- udział w rekrutacji i selekcji uczestników projektu (30 osób), udział w rozmowach rekrutacyjnych do projektu i w rozmowach rekrutacyjnych na staże,
- nawiązywanie kontaktów z pracodawcami celem pozyskania miejsc stażowych dla 30 uczestników/czek projektu (osoby z niepełnosprawnościami: stopień lekki i umiarkowany),
- prowadzenie indywidualnych spotkań z uczestnikami/czkami
– informowanie o rynku prac, przygotowywanie do rozmów rekrutacyjnych na staże, przedstawienia ofert stażu, umawianie na spotkania z pracodawcami, dokumentowanie staży, motywowanie i bieżąca pomoc uczestniczkom/czkom podczas staży,
- organizacja miejsc stażowych oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem staży (tworzenie umów stażowych, rozliczanie kosztów przejazdu, zbierania list obecności, dzienników, staży, etc.).
- bieżące asystowanie uczestnikom/czkom, tj. pomoc w wypełnianiu dokumentów projektowych, zapewnianie im odpowiednich warunków podczas usług doradczych, szkoleniowych i stażowych (odpowiednie miejsce, materiały, dieta, etc, wg ich potrzeb),

Oferowane warunki

Umowa o pracę na czas określony (7 m-cy) z możliwością przedłużenia.
Równoważny system czasu pracy.

Sposób aplikowania

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Pierwszy etap rekrutacji będzie miał formę rozmowy zdalnej (poprzez komunikator video lub rozmowa telefoniczna).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do 31.07.2021 na adres info@deinde.pl  wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych. W tytule widomości prosimy wpisać nazwę stanowiska. Klauzula Zgody „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), data i podpis”

Uwagi

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Deinde sp. o.o., ul. Cyprysowa 21/18, 20-224 Lublin. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: info@deinde.pl  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Deinde sp. z o.o. oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania w zakresie ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Oferty pracy