Specjalista/tka ds. projektów

Numer referencyjny
1173/2022
Data dodania
08.12.2022
Data ważności
28.02.2023
Rodzaj oferty
Praca stała
Branża
Inne
Miejsce pracy
Lublin
Nazwa Firmy
Consultrix Krystyna Górak Spółka komandytowa
Profil firmy

Consultrix specjalizuje się w usługach doradczych związanych z pozyskiwaniem dotacji Unii Europejskiej oraz rozliczaniem i zarządzaniem projektami.

Consultrix to:
- 19 lat doświadczenia na rynku usług konsultingowych związanych z funduszami UE.
- Ponad 700 opracowanych i rozliczonych projektów.
- 98% skutecznie złożonych aplikacji.
- Leader w pozyskiwaniu dotacji dla przedsiębiorstw – otrzymaliśmy wyróżnienia prestiżowego miesięcznika FORBES, który ocenił Consultrix jako najskuteczniejszą firmę doradczą woj. lubelskiego. Również magazyn Fundusze Europejskie plasuje Consultrix na pierwszych miejscach w zakresie pozyskiwania dotacji z RPO Województwa Lubelskiego i PO Polska Wschodnia.

Dane kontaktowe

Krystyna Górak e-mail: krystyna.gorak@consultrix.com.pl

Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów

• Min. 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z pozyskiwaniem dotacji oraz rozliczaniem projektów unijnych dla przedsiębiorstw;
• Znajomość programów operacyjnych perspektywy finansowej na lata 2014-2020;
• Znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
• Znajomość zasad przygotowywania postępowań związanych z wyborem Dostawców/Wykonawców w oparciu o zasadę konkurencyjności;
• Doświadczenie we współpracy z klientem biznesowym;
• Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, odpowiedzialność.

Zakres zadań

• Przygotowywanie wniosków o płatność (refundacja/zaliczka);
• Analiza i przygotowanie we współpracy z klientem dokumentów niezbędnych do prawidłowego przygotowania wniosku o płatność i rozliczenia kosztów;
• Przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem dostawców/wykonawców opartej o zasadę konkurencyjności;
• Utrzymywanie stałego kontaktu z klientem w zakresie realizacji projektu i gromadzenia odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do prawidłowego rozliczenia;
• Utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielami instytucji wdrażających/rozliczających środki europejskie;
• Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie dla klientów Consultrix

Oferowane warunki

• Stabilne stanowisko pracy o wysokim poziomie samodzielności i decyzyjności;
• Pracę w firmie z długoletnim doświadczeniem w branży oraz uznanej pozycji na rynku;
• Wsparcie doświadczonych doradców;
• Bardzo dobre warunki pracy: lokalowe/biurowe;
• Doskonała atmosfera w pracy;
• Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i konferencjach;
• Atrakcyjny system premiowania.

Sposób aplikowania

e-mail: krystyna.gorak@consultrix.com.pl

Oferty pracy