sekretarka (k/m)

Numer referencyjny
1700/2018
Data dodania
05.12.2018
Data ważności
19.12.2018
Rodzaj oferty
Praca stała
Branża
Administracja
Miejsce pracy
Mazowieckie
Nazwa Firmy
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów
 • mile widziane wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów,
 • 3 miesiące w zakresie obsługi sekretarskiej lub na stanowisku asystenckim,
 • wiedza na temat działalności Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (w tym struktura zadań komórek organizacyjnych),
 • znajomość zasad obiegu dokumentów w administracji,
 • znajomość zasad obsługi klienta,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, 
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne,
 • znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie – poziom B1,
 • mile widziane doświadczenie we współpracy z wyższą kadrą menadżerską.
Zakres zadań
 • prowadzenie i monitorowanie terminarzy spotkań członków kierownictwa Ministerstwa,
 • obsługiwanie korespondencji i dokumentacji, w tym: kompletowanie/ weryfikowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu członków Kierownictwa, sporządzanie projektów pism/ odpowiedzi na korespondencje, ewidencjonowanie korespondencji w elektronicznym systemie rejestracji obiegu dokumentów, rozdzielanie zadekretowanej korespondencji pomiędzy komórki organizacyjne,
 • organizowanie spotkań,
 • obsługiwanie interesantów, udzielanie informacji, w tym: kierowanie interesantów zgłaszających się osobiście lub telefonicznie do właściwych merytorycznie pracowników, udzielanie informacji w zakresie zadań realizowanych przez Ministerstwo,
 • zapewnianie zaopatrzenia w materiały biurowe i spożywcze, w tym: przygotowywanie zamówień na prasę i publikacje, zapewnianie zaopatrzenia w niezbędne materiały biurowe i spożywcze,
 • archiwizowanie dokumentacji, w tym: archiwizowanie i przekazywanie akt spraw do archiwum w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w departamencie.
Oferowane warunki
 • proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3220 zł brutto, 
 • umowę o pracę na czas określony,
 • pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.
Sposób aplikowania
Uwagi

Dane osobowe. Klauzula Informacyjna

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-926), ul. Wspólna 2/4,
 • kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): IOD@miir.gov.pl ,
 • podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz z ustawy o służbie cywilnej jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia na to zgody również w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,
 • podstawą prawną przetwarzania danych jest:
 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w odniesieniu do danych osobowych o których mowa w art. 221 Kodeksu Pracy
 2. art. 9 ust. 2 lit b RODO – w odniesieniu do danych o niepełnosprawności przekazanych przez kandydata w celu skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w odniesieniu do pozostałych danych osobowych 
 • zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych,
 • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia naboru; a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

Oferty pracy