OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO (k/m)

Numer referencyjny
355/2021
Data dodania
29.04.2021
Data ważności
31.05.2021
Rodzaj oferty
Praca stała
Branża
Inne
Miejsce pracy
Lubelskie
Nazwa Firmy
Nałęczów Zdrój Sp. z o.o
Dane kontaktowe

Drzewce 35 24-150 Nałęczów

Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów

Na tym stanowisku od Kandydatów/tek oczekujemy:
- uprawnienia UDT do obsługi wózków jezdniowych - warunek konieczny
- doświadczenie w pracy z obsługą wózka jezdniowego (mile widziane z obsługą wózka wysokiego składowania)
- gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym
- zaangażowane podejście do pracy i odpowiedzialność za powierzone zadania
- umiejętność pracy zespołowej i pracy pod presją czasu

Zakres zadań

Na tym stanowisku do Twoich obowiązków będzie należało:
- obsługa wózka jezdniowego niskiego i wysokiego składowania przy załadunku i rozładunku towarów, transporcie towarów i surowców w obszarze magazynu lub produkcji
- kompletacja zamówień
- wykonywanie innych prac magazynowych i porządkowych
- przestrzegania procedur i zasad BHP

Oferowane warunki

Co możemy zaoferować:
- pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w otoczeniu uzdrowiskowej miejscowości - stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
-na początek okres próbny, który pozwoli na wzajemne poznanie
- wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i osiąganych wyników- zaawansowaną prywatną opiekę medyczną

Sposób aplikowania

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza aplikacyjnego pod poniższym linkiem: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=6776a48a3eba41a3aa28894899a3880b 

Uwagi

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nałęczów Zdrój Sp. z o.o., Drzewce 35, 24-150 Nałęczów, tel. (81) 740 93 66, e-mail: cisowianka@cisowianka.pl2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@cisowianka.pl3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko. Podstawią przetwarzania są przepisy art. 22.1 Kodeksu pracy, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie, a także danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO – dane wrażliwe) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z procesem rekrutacji. Osobna zgoda będzie podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych z Nałęczów Zdrój Sp. z o.o., jeżeli wynika to z zakresu ich kompetencji oraz podmiotom świadczącym dla Nałęczów Zdrój Sp. z o.o.. usługi w zakresie serwisu i utrzymania systemów IT i oprogramowania.5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres określony w wyrażonej zgodzie.6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody spowoduje brak możliwości dalszego przetwarzania podanych danych i w związku z tym braniu udziału w przyszłych rekrutacjach.8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym art. 22.1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.* Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w przesłanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji ( TAK / NIE )*.* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i przesłanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb realizacji procesu przyszłych rekrutacji, przez okres 1 roku (TAK/ NIE)*.* - właściwe zaznaczyć w CV

Oferty pracy