Ogrodnik (k/m)

Numer referencyjny
919/2019
Data dodania
08.08.2019
Data ważności
31.08.2019
Rodzaj oferty
Praca stała
Branża
Inne
Miejsce pracy
Lubelskie
Nazwa Firmy
Nałęczów Zdrój S.A.
Dane kontaktowe

Drzewce 35, 24-150

Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego,
 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętności w obsłudze ciągników i maszyn rolniczych,
 • praktycznej wiedzy dotyczącej znajomości upraw i zasad pielęgnacji roślin w szczególności dotyczącej uprawy różnego rodzaju warzyw,
 • znajomości zasad produkcji ekologicznej,
 • gotowości do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • zaangażowanego podejścia do wykonywania powierzonych zadań,
 • dobrej organizacji pracy własnej,
 • prawa jazdy kat.B.
Zakres zadań
 • prace związane z uprawą, pielęgnacją i nawadnianiem terenów zielonych: ogrodu, winnic, sadu, parków, trawników, drzew, ogrodów warzywnych,
 • naprawa drobnego sprzętu ogrodniczego oraz dbałość o sprzęt rolniczy,
 • doradztwo w zakupie środków ochrony roślin,
 • prace porządkowe na powierzonym terenie, dbanie o ład i porządek, odśnieżanie,
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji w swoim zakresie obowiązków.
Oferowane warunki
 • pracę w dynamicznych, rozwojowych warunkach w przyjaznej atmosferze pracy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • możliwość stałej współpracy,
 • możliwość poszerzania wiedzy oraz wykazywania się własną kreatywnością.
Sposób aplikowania

zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: praca@cisowianka.pl z dopiskiem w tytule wiadomości nazwy stanowiska.

Uwagi

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nałęczów Zdrój S.A., Drzewce 35, 24-150 Nałęczów, tel. (81) 740 93 66, e-mail: cisowianka@cisowianka.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@cisowianka.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko. Podstawią przetwarzania są przepisy art. 22.1 Kodeksu pracy, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie, a także danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO – dane wrażliwe) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z procesem rekrutacji. Osobna zgoda będzie podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych z Nałęczów Zdrój S.A., jeżeli wynika to z zakresu ich kompetencji oraz podmiotom świadczącym dla Nałęczów Zdrój S.A. usługi w zakresie serwisu i utrzymania systemów IT i oprogramowania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres określony w wyrażonej zgodzie.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody spowoduje brak możliwości dalszego przetwarzania podanych danych i w związku z tym braniu udziału w przyszłych rekrutacjach.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym art. 22.1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w przesłanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji ( TAK / NIE )*.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartychw formularzu aplikacyjnym i przesłanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb realizacji procesu przyszłych rekrutacji, przez okres 1 roku (TAK/ NIE)*.* - właściwe zaznaczyć w CV

Oferty pracy