Młodszy/a Księgowy/a

Numer referencyjny
681/2022
Data dodania
23.06.2022
Data ważności
15.07.2022
Rodzaj oferty
Praca stała
Branża
Finanse/Ekonomia
Miejsce pracy
Lublin
Nazwa Firmy
Ball Packaging Europe Lublin Sp. z o.o.
Profil firmy

Ball Corporation dostarcza nowoczesne i przyjazne środowisku opakowania do napojów, jedzenia oraz produktów gospodarstwa domowego, jak również technologie kosmiczne oraz inne technologie na zamówienia rządu amerykańskiego. Ball Corporation oraz jej filie na całym świecie zatrudniają 18,300 osób, a jej sprzedaż netto w 2019 osiągnęła poziom 11.5 miliardów dolarów. By dowiedzieć się więcej wejdź na stronę www.ball.com, lub znajdź nas na Facebook lub Twitter.

Dane kontaktowe

Adres mailowy: kadry@ball.com

Wymagania wobec kandydatek i kandydatów

• Podstawowa wiedza teoretyczna z księgowości (studia, kursy)
• Umiejętności analityczne
• Zainteresowanie zagadnieniami z obszaru księgowości
• Dokładność i bardzo dobra organizacja pracy własnej
• Umiejętność pracy w zespole
• Znajomość pracy z arkuszem Excel

Zakres zadań

• Pomoc w bieżących pracach działu księgowości
• Kompletowanie faktur w celu ustalenia wartości początkowej środka trwałego
• Opracowywanie danych dotyczących procesu inwestycyjnego
• Weryfikacja kont bankowych w procesie przygotowania płatności
• Weryfikacja dokumentów finansowych

Oferowane warunki

• Zatrudnienie w oparciu o umowę o prace tymczasową przez agencję pracy
• Zdobycie doświadczenia zawodowego w firmie z kapitałem amerykańskim
• Poznanie specyfiki pracy działu księgowego w dużej korporacji o międzynarodowym zasięgu
• Przyjazną atmosferę pracy

Sposób aplikowania

Aplikacje prosimy przesyłać na adres mailowy : kadry@ball.com

Uwagi

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ball Packaging Europe Lublin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40, 02-520 Warszawa. (dalej Ball).W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji: na podstawie art. 22¹ kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO); na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w art. art. 22¹ kodeksu pracy, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie Twojej zgody – o ile została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Wyrażona przez Ciebie zgoda jest udzielana z poszanowaniem swobody jej udzielenia. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ball będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Ball. Ponadto Ball będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych..Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji nie dłużej niż 12 miesięcy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych do czasu odwołania powyższej zgody.Jakie masz prawa?Przysługuje Ci prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Inspektor Ochrony Danych: Piotr Janiszewski, iod@ball.com

Oferty pracy