Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce Nr ref. UP/ZKD/15/2020 (k/m)

Numer referencyjny
513/2020
Data dodania
24.07.2020
Data ważności
25.08.2020
Rodzaj oferty
Praca stała
Branża
Administracja
Miejsce pracy
Małopolskie
Nazwa Firmy
Narodowe Centrum Nauki
Profil firmy

Organizator: Narodowe Centrum NaukiOrganizator: Rada Narodowego Centrum Nauki

Liczba stanowisk pracy: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres 4 lat

Wymiar etatu: pełny etat

Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2020 r.

Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Dane kontaktowe
Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów

Od kandydatów oczekujemy:

 • co najmniej stopnia naukowego doktora w zakresie nauk humanistycznych, społecznych lub o sztuce,
 • znajomości przepisów regulujących działalność NCN,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w piśmie i mowie,
 • co najmniej 4-letniego doświadczenia związanego z prowadzeniem badań naukowych,
 • co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego,
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • umiejętności planowania zadań i organizowania czasu pracy,
 • dyspozycyjności, umiejętności współdziałania i komunikatywności,
 • wysokiej kultury osobistej i asertywności,
 • nienagannej postawy etycznej,
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • wykaz osiągnięć naukowych, w tym informacje na temat udziału w realizacji projektów badawczych,
 • skan dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego,
 • skan dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • skan podpisanych odręcznie oświadczeń: o niekaralności za umyślne przestępstwo i przestępstwo skarbowe,
 • o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl/BIP w zakładce „Oferty pracy”.

Zakres zadań
 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów na finansowanie badań podstawowych,
 • organizowanie prac Zespołów Ekspertów,
 • analiza pod względem formalnym wniosków złożonych w konkursach,
 • ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów,
 • przedkładanie Dyrektorowi NCN do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów,
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi naukowcami,
 • udział w działaniach NCN obejmujących współpracę międzynarodową,
 • prowadzenie działalności upowszechniającej informacje o konkursach NCN,
 • prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców,
 • współpraca z Radą NCN,
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora NCN.
Oferowane warunki

Oferujemy:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę administracyjną w obszarze zarządzania nauką w prężnie rozwijającej się instytucji i w ambitnym zespole,
 • udział w polskich i międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
 • możliwość rozwijania umiejętności miękkich i twardych,
 • udział w szkoleniach w kraju i za granicą,
 • przyjazne i nowoczesne miejsce pracy w centrum Krakowa,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy,
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej,
 • ubezpieczenia grupowego,
 • pakietu sportowego.
Sposób aplikowania

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@ncn.gov.pl w terminie do 24 sierpnia 2020 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Uwagi

Informacje o konkursie, w tym: regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin, akty prawne dotyczące działalności Narodowego Centrum Nauki, materiały informacyjne związane z funkcjonowaniem Narodowego Centrum Nauki dostępne są na stronie internetowej www.ncn.gov.pl/BIP

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki www.ncn.gov.pl/BIP oraz umieszczone w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać wysyłając wiadomość na adres e-mail: kancelaria@ncn.gov.pl

Oferty pracy