Funkcjonariusz Policji (k/m)

Numer referencyjny
990/2022
Data dodania
27.09.2022
Data ważności
29.12.2022
Rodzaj oferty
Praca stała
Branża
Inne
Miejsce pracy
Lubelskie
Nazwa Firmy
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
Profil firmy

Policja – umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego.

Dane kontaktowe

Sekcja Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ul.Narutowicza 73, 20 – 019 Lublin tel. 47 811-46-55

Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów
  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
  • Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Zakres zadań

1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia
2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,
3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;

Oferowane warunki
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • różnorodny system szkoleń
  • precyzyjny system wynagrodzenia (miedzy innymi13-sta pensja, równoważnik za umundurowanie)
  • rozbudowany system socjalny (miedzy innymi dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariuszy i rodzin, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy)
Sposób aplikowania

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00 w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ulicy Narutowicza 73, pokój nr 2.

Oferty pracy