Asystent/ka ds. Kontroli Finansowej

Numer referencyjny
224/2019
Data dodania
08.02.2019
Data ważności
28.02.2019
Rodzaj oferty
Praca stała
Branża
Finanse/Ekonomia
Miejsce pracy
Lubelskie
Profil firmy

Jeden z wiodących producentów w zakresie zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych, zatrudniający blisko 200 osób poszukuje do swojego zakładu produkcyjnego mieszczącego się kilka kilometrów od KRAŚNIKA osoby na stanowisko:Asystent ds. Kontroli Finansowej.

Dane kontaktowe

BKM Consulting

ul. Wojciechowska 5A, 20-704 Lublin

tel: +81 443 50 90,

e-mail: biuro@bkmc.com.pl

Wymagania wobec kandydatek i kandydatów

Aplikuj jeżeli myślisz o rozwoju w działach finansowych, lubisz pracować z liczbami i posiadasz:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Ekonomia, Zarządzanie, Matematyka, Finanse i Rachunkowość,
 • bardzo dobrą znajomość programu Excel,
 • cechy takie jak: zdolność analitycznego myślenia oraz wysoką skrupulatność,
 • mile widziana teoretyczna znajomość zagadnień z zakresu: finansów oraz rachunkowości.
Zakres zadań

Zadania należące do osoby, która zostanie zatrudniona na tym stanowisku dotyczyć będą takich zagadnień jak:

 • wyliczanie, analiza i prezentowanie wskaźników operacyjnych,
 • przygotowywanie zestawień pomocnych do tworzenia budżetów przez poszczególne działy,
 • przygotowywanie raportów operacyjnych i analiz na zlecenie przełożonego,
 • wsparcie oraz ścisła współpraca z działami finansowymi Spółki,
 • uczestniczenie w procesach zamknięcia miesiąca oraz roku jak i projektach audytowych.
Oferowane warunki

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na lubelskim rynku,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • wymagającą skrupulatności i sprawiającą satysfakcję pracę,
 • duże możliwości rozwoju.
Sposób aplikowania

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@bkmc.com.pl lub kontakt z naszym biurem:BKM Consulting

ul. Wojciechowska 5A, 20-704 Lublin

tel: +81 443 50 90,

e-mail: biuro@bkmc.com.pl 

Uwagi

Jednocześnie prosimy o zamieszczenie Klauzuli w CV:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych (włączając fotografię zamieszczoną w CV) przez administratora danych firmę BKM Consulting dla celów prowadzenia AKTUALNEJ rekrutacji, w której biorę udział, w tym na udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych potencjalnemu pracodawcy."

Dodatkowa zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych (włączając fotografię zamieszczoną w CV) przez administratora danych firmę BKM Consulting dla celów prowadzenia PRZYSZŁYCH rekrutacji, w tym na przesyłanie mi ofert pracy oraz udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych potencjalnym pracodawcom."

Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych:Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BKM Consulting, ul. Wojciechowska 5A, 20-704 Lublin,Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są dla celów udziału w procesie rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Pani odrębnej zgody, również dla celów przyszłych rekrutacji. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych nie będą przetwarzane w innym celu niż przy procesach rekrutacyjnych realizowanych przez administratora . dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pan/Pani udział, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Pani osobnej zgody również przez czas trwania przyszłych rekrutacji (nie dłużej niż przez 36 miesięcy - 3 lat), w każdym razie nie dłużej niż do dnia wycofania zgody.Pani/Pana dane osobowe przy realizacji rekrutacji będą poddawane procesowi profilowania w formie zwykłej (nie zautomatyzowanej). Administrator w celu realizacji rekrutacji używa kryteriów wyszukiwania tzw. tagów przez co zyskuje zbiór kandydatów spełniających kryteria dotyczące rekrutacji. Profilowanie danych dotyczą takich kryteriów jak: nazwa stanowiska (hierarchia), specjalizacja stanowiska (doświadczenie), nazwa firmy w której kandydat pracuje, poziom wykształcenia, poziom znajomości języka obcego, miejsce zamieszkania lub preferowane miejsce zatrudnienia, branża w której kandydat pracuje, dodatkowe umiejętności (np. obsługa programów komputerowych, umiejętności techniczne, inne), uprawnienia (np. spawanie, wózki widłowe, suwnice, eksploatacyjne i dozorowe, inne). Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem profilowania jakiego dokonuje administrator.podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Pana/Pani zgoda, jak również przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy (art. 221), ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych.zgoda może być w każdej chwili cofnięta, przy czym jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie. Cofnięcie zgody powoduje, że Państwa udział w procesach rekrutacji nie będzie możliwy.odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu (obsługa IT, obsługa prawna, dostawca oprogramowania) ; potencjalni pracodawcy, na rzecz których prowadzona jest lub będzie rekrutacja,przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek Pani / Pana udziału w procesie rekrutacji. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych w BKM Consulting prosimy o kontakt pod adresem email: biuro@bkmc.com.pl lub telefonem +81 443 50 90

Oferty pracy