Praktyki studenckie

Numer referencyjny
86/2020
Data dodania
23.01.2020
Data ważności
31.12.2020
Rodzaj oferty
Praktyka bezpłatna
Branża
Administracja
Ubezpieczenia
Miejsce pracy
Lubelskie
Lublin
Nazwa Firmy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie
Dane kontaktowe

e-mail: praktyki.lublin@zus.pl  nr kontaktowy: 81 535 74 74

Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów

Możesz zostać naszym praktykantem lub stażystą, jeśli ukończyłeś co najmniej gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową i w dniu rozpoczęcia praktyki lub stażu nie ukończyłeś 30 roku życia. Zachęcamy przede wszystkim studentów II - V roku i absolwentów uczelni wyższych, którzy nie ukończyli jeszcze 30 roku życia, aby nadsyłali formularze aplikacyjne, CV i listy motywacyjne.Najczęściej praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywają u nas studenci kierunków społecznych (polityka społeczna, ekonomia, zarządzanie, administracja), humanistycznych (prawo), ścisłych (finanse, rachunkowość, ekonometria, informatyka) lub pokrewnych.

Nie ograniczamy jednak katalogu specjalizacji. Rozważymy każde zgłoszenie.

Szukamy osób, które:

  • są odpowiedzialne, zmotywowane i aktywne;
  • wykazują inicjatywę,
  • są nastawione na współpracę,
  • umieją myśleć analitycznie,
  • szukają rozwiązań.
Zakres zadań

Zakres zadań jest zależny od komórki, w której będziesz odbywać praktykę. Zapoznaj się z ogólnym opisem zadań komórek w ZUS dostępnym na https://www.zus.pl/o-zus/praca-w-zus/praktyki-i-staze , a następnie wskaż w formularzu aplikacyjnym interesujące Cię komórki.

Oferowane warunki

Co oferujemy?

  • Praktykę w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce, która posiada jednostki w całej Polsce, realizuje zadania ważne z punktu widzenia polityki państwa i zatrudnia fachowców w różnorodnych dziedzinach.
  • Zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych i wiedzy specjalistycznej z różnych obszarów, których dotyczy nasza działalność.
  • Wsparcie opiekunów merytorycznych w trakcie praktyki lub stażu.
  • Zaświadczenie o odbyciu praktyki, w którym znajduje się informacja o wykonywanych czynnościach, informacja o umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki, opinia o praktykancie.
Sposób aplikowania

Nabór praktykantów odbywa się na zasadach, które określa umowa między uczelnią a ZUS. Praktyki odbywają się na podstawie programu oraz harmonogramu ustalonego między uczelnią a Zakładem.

Wyślij na adres Oddziału ZUS w Lublinie CV i list motywacyjny oraz formularz aplikacyjny dostępny pod adresem https://www.zus.pl/o-zus/praca-w-zus/praktyki-i-staze lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Oferty pracy