Praktykant / praktykantka

Numer referencyjny
1103/2021
Data dodania
28.10.2021
Data ważności
30.11.2021
Rodzaj oferty
Praktyka bezpłatna
Branża
Administracja
Miejsce pracy
Lubelskie
Nazwa Firmy
Urząd Miasta Lublin
Strona www
Opis

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk w Urzędzie Miasta Lublin powinny napisać podanie z prośbą o przyjęcie na praktyki do Urzędu Miasta Lublin, adresowane do Dyrektora Wydziału Organizacji Urzędu - Pani Małgorzaty Mach-Dudek.

Podanie powinno zawierać:

  • nazwę szkoły/uczelni (kierunek),
  • opcjonalnie preferowany Wydział/Biuro (wykaz na stronie: www.lublin.eu/urzad-miasta-lublin - zakładka Struktura organizacyjna),
  • proponowany termin i wymiar odbywania praktyk (liczba godzin/dni),
  • plan odbywania praktyk (dni i godziny, w których będą odbywane praktyki).

Do podania można dołączyć CV.

Obligatoryjnie do podania należy dołączyć potwierdzenie otrzymania klauzuli informacyjnej i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Do podania należy dołączyć umowę o organizację praktyk między szkołą/uczelnią a Urzędem Miasta Lublin.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Wydziale Organizacji Urzędu ul. Dolna 3 Maja 5 pokój nr 201 (II piętro) lub pod nr tel. 81 466 1288.

Więcej informacji

 

Oferty pracy