Customer Operations Intern with German

Reference number
580/2022
Date of addition
26.05.2022
Expiry date
31.10.2022
Type of offer
Staż, Praktyka płatna
Category
Biotechnologie/Chemia
Place of work
Mazowieckie
Name of the company
Alcon
Profile of the company

www.alcon.com The world's largest manufacturer of medical devices for ophthalmology, Best Employer 2021 Poland, branch in Warsaw (Marynarska 15)

Największy na świecie producent wyrobów medycznych dla okulistyki, Best Employer 2021 Poland, oddział w Warszawie (Marynarska 15)

Website
Requirements and skills

We are looking for the period of academic holidays

Szukamy na okres wakacji akademickich for a German-speaking student as niemieckojęzycznego studenta/studentki jako

We require: fluent German, English Wymagamy: płynny niemiecki, angielski

Main responsibilities

Support during the holiday season in handling purchases from clinics & hospitals in Germany

Wsparcie w sezonie wakacyjnym do obsługi zamówień od klinik i szpitali w Niemczech

Benefits

We offer

Oferujemy
• Purpose - the product allows patients with advanced glaucoma to maintain their eyesight
Misję – produkt pozwala pacjentom z zaawansowaną jaskrą zachować wzrok
• Otwarcie na świat – w samym naszym warszawskim biurze pracuje wiele narodowości
Opening to the world - many nationalities work in our Warsaw office
• Skills - you will develop interpersonal skills and get to know the medical industry
Umiejętności – rozwiniesz interpersonalne oraz poznasz branżę medyczną
• Option for the future - after a successful internship, an option to return to us after studies
Opcja na przyszłość – po udanym stażu opcja powrotu po studiach do nas
• Paid internship 4.5 thousand PLN / month
Staż płatny 4,5 tys. PLN/m-c

How to apply

Apply via the link to the advertisement in English on the company's website
Aplikuj przez link do ogłoszenia w języku angielskim na stronie firmowej

https://alcon.wd5.myworkdayjobs.com/careers_alcon/job/Warszawa-Poland/Customer-Operations-Intern-with-German_R-2022-16430-1

 

Oferty pracy