asystent/ka rodziny

Numer referencyjny
62/2019
Data dodania
11.01.2019
Data ważności
18.01.2019
Rodzaj oferty
Praca stała
Branża
Inne
Miejsce pracy
Lubelskie
Nazwa Firmy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie
Profil firmy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisko: asystent rodziny.

Dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
24-150 Nałęczów, ul. Kolejowa 7
tel./fax (81) 50 14 481

Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełnić następujące wymagania:

 • Posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna.
 • Posiada prawo jazdy kat. B oraz własny samochód.
 • Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.
 • Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
 • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Poszukujemy osoby o wysokiej kulturze osobistej, odpowiedzialnej, kreatywnej, odpornej na stres.
Zakres zadań

Do zadań asystenta rodziny będzie należało w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych; 11) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
Oferowane warunki
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
Sposób aplikowania

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie cv na adres: mops@naleczow.pl do dnia 18.01.2019r.

Więcej informacji można również uzyskać kontaktując się telefonicznie z Ośrodkiem 81 501-44-81.

Osoba do kontaktu: Maria Pawelec

Oferty pracy