Oferty dubletów

Biblioteka Główna oferuje dublety i druki zbędne do nieodpłatnego przekazania w ramach wymiany między bibliotekami (Art. 27, ust. 5. pkt 4 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach, Dz. U. 1997, nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami).

Zamówienia z aktualnych list dubletów realizowane są w kolejności ich zgłoszenia. W przypadku większych zamówień prosimy o odbiór własnym środkiem transportu lub na koszt własny.

Zamówienia bibliotek, zawierające numer listy wraz z datą oraz numery wybranych pozycji, prosimy przesyłać do do 10 maja 2019 r. pocztą elektroniczną na adres:

gromadzenie@umcs.lublin.pl;

kontakt – mgr Monika Jaworska, mgr Ewa Rzeska, tel. 81 537-58-75.