Oferta współpracy i kontakt

Szkoły uczestniczące w warsztatach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Instytut Anglistyki UMCS zachęcamy do zawierania porozumień o współpracy z Instytutem – dokument jest do pobrania poniżej. Umowę w dwóch egzemplarzach podpisaną przez Dyrektora szkoły należy przesłać na adres Instytutu:

Instytut Anglistyki UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

Jeden egzemplarz podpisany przez Dyrektora Instytutu Anglistyki odsyłamy pocztą na wskazany adres.

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy z naszym Instytutem prosimy o kontakt z dr Anną Bendrat: anna.bendrat@poczta.umcs.lublin.pl