Zastosowanie hydrazydu kwasu 8-(4-metoksyfenylo)-4- okso-4,6,7,8-tetrahydroimidazo [2,1c][1,2,4] triazyno-3- mrówkowego, Nr patentu: PL.216264

Rodzaj oferty
patent
Dziedzina
Biotechnologia
Koordynator
Twórcy: Martyna Kandefer-Szerszeń, Agnieszka Szuster-Ciesielska, Krzysztof Sztanke, Kazimierz Pasternak
Opis

Zakażenia wirusowe (HBV, HCV), alkohol, dieta (dominacja tłuszczów i węglowodanów) oraz niska
aktywność fizyczna są przyczyną chorób wątroby, dotykających coraz większą część społeczeństwa
– samo wirusowe zapalenie wątroby stanowi już ósmą przyczynę zgonów na świecie. Zmiany chorobowe
obejmują nie tylko samą wątrobę (stłuszczenie, zwłóknienie, marskość, nowotwór), ale i cały
organizm człowieka (np. zespół metaboliczny z cukrzycą). Z tego powodu coraz większą uwagę
przywiązuje się nie tylko do zmiany nawyków żywieniowych i propagowania zdrowego trybu życia,
ale też poszukuje się nowych, bardziej skutecznych środków do profilaktyki i leczenia chorób wątroby.
Jednym z kluczowych etapów włóknienia wątroby jest aktywacja ich komórek gwiaździstych,
którą mogą wywołać różnorodne czynniki (alkohol, wirusy, niektóre leki, składniki diety). Zmiany
zwłóknieniowe są trudne do leczenia i w chwili obecnej brak jest skutecznych leków powodujących
odwrócenie tego procesu. Przedmiotem patentu jest nowa pochodna triazyn (hydrazyd kwasu
8-(4-metoksyfenylo)-4-okso-4,6,7,8-tetrahydroimidazo [2,1c][1,2,4] triazyno-3-mrówkowego)
(IMI), która oprócz właściwości antyoksydacyjnych ma zdolność hamowania aktywacji komórek
gwiaździstych wątroby człowieka.

Link do dokumentów

Nr zgłoszenia: PL388162
Data wydania decyzji: 2013-08-09
Właściciel: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferta dla biznesu