Zarządzanie procesami biznesowymi, pomiar i optymalizacja jakości, zarządzanie projektami informatycznymi

Rodzaj oferty
doradztwo i ekspertyzy
Dziedzina
Zarządzanie
Koordynator
Wydział Ekonomiczny,
Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą
dr Grzegorz Grela, grzegorz.grela@umcs.lublin.pl
Telefon: 081-537-51-70
Opis

Oferta obejmuje:

- zarządzania procesami biznesowymi (mapowanie, analiza, optymalizacja, wdrożenie zmian, doskonalenie procesów);

- wykorzystywane koncepcje: Lean management, BPR, Poka-Yoke, mapowanie strumienia wartości, makigami;

- pomiar i optymalizacja jakości zarówno produktów jak i usług;

- budowanie wskaźników syntetycznych do pomiaru i optymalizacji jakości;

- wykorzystywane koncepcje i metody: Blue Ocean Strategy, kwalimetria, optymalizacja nieliniowa, QFD, SERVQUAL, SERVPERF, model Kano;

 - zarządzanie projektami informatycznymi (od analizy problemu poprzez przygotowanie specyfikacji dla programistów po wdrożenie w organizacji).

Usługi zostaną wykonane według najlepszych standardów rynkowych przez zespół pracowników Wydziału Ekonomicznego, specjalizujących się w obszarze proponowanej problematyki, posiadających wiedzę nt. najnowszych osiągnięć naukowych w tym zakresie oraz doświadczenie w zakresie realizacji projektów komercyjnych.

Oferta dla biznesu