Operaty i studia oddziaływania na środowisko oraz mapy bonitacyjne

Rodzaj oferty
doradztwo i ekspertyzy
Dziedzina
Meteorologia, Klimatologia
Koordynator
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
Zakład Meteorologii i Klimatologii , al. Kraśnicka 2 cd, 20-718 Lublin,
prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski, tel. 81 537- 68-61, boguslaw.kaszewski@umcs.pl,
dr Krzysztof Siwek, tel. 81 537- 68-15, krzysztof.siwek@umcs.pl
Opis
 

Przedmiot oferty:

- wykonywanie bonitacji klimatycznych pod kątem: planowania przestrzennego na obszarach miejskich i wiejskich oraz bioklimatycznego (np. lokalizacja uzdrowisk) i zachowania bioróżnorodności;

- określenie warunków sprzyjających koncentracji i rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń;

- synoptyczne uwarunkowania występowania ekstremalnych zdarzeń pogodowych (np. gwałtowne ulewy, powodzie roztopowe, fale ciepła i mrozu);

- wpływ warunków pogodowych na organizm człowieka: przypadłości kardiologiczne, zagrożenia organizmów żywych przez promieniowanie UV-A i UV-B;

- poznanie meteorologicznych uwarunkowań obiegu wody w zlewniach;

- uwarunkowania klimatyczne ruchu turystycznego na Lubelszczyźnie.

 

Oferta dla biznesu