Nowy szczep bakterii Raoultella ornithinolytica wyizolowany z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta oraz sposób wyizolowania tego szczepu z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta, Nr patentu: PL.212077

Nowy szczep bakterii Raoultella ornithinolytica...
Rodzaj oferty
patent
Dziedzina
Biologia medyczna, Farmacja
Koordynator
Twórcy: Marta Fiołka, Mirosław Zagaja, Tomasz Piersiak
Opis

Przedmiotem wynalazku jest nowy szczep bakterii Raoultella ornithinolytica zdeponowany w Narodowym
Instytucie Leków pod numerem dep. 02/01/2009, wytwarzający substancje antybiotyczne
przeciw bakteriom z rodzaju Mycobacterium i sposób wyizolowania tego szczepu z jelita dżdżownicy
Dendrobaena veneta. Sposób izolacji według wynalazku, polegający na znanych zabiegach
oczyszczania jelita, uśpieniu żywego organizmu, a następnie wyodrębnieniu materiału do identyfikacji
charakteryzuje się tym, że anestezę dojrzałych osobników Dendrobaena veneta przeprowadza
się łagodnym, bez objawów stresu sposobem, dla zachowania w organizmie całej flory bakteryjnej,
z użyciem środka anestezjologicznego w postaci obojętnego dla organizmu dwutlenku węgla,
otrzymywanego in statu nascendi, w reakcji kwasu cytrynowego z węglanem sodowym. Z uśpionej
dżdżownicy wycina się środkowy odcinek jelita około 1 cm poniżej clitellum, płucze w soli fizjologicznej,
a po osuszeniu i zważeniu zadaje porcją buforu fosforanowego Sörensena o pH = 6,4 w stosunku
objętościowym 1:2. Preparat rozciera się w jałowych warunkach, a następnie homogenat
posiewa na podłoże Sautona, po czym płytki z podłożem inkubuje się przez 3 doby w temperaturze
37°C. Spośród wyrosłych mikroorganizmów wybiera się śluzowe kolonie o białym kolorze z charakterystycznym
perłowym połyskiem, wokół których występują strefy przejaśnienia.

Link do dokumentów

Nr zgłoszenia: PL387583
Data wydania decyzji: 2012-03-26
Właściciel: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Oferta dla biznesu