Oferta dla biznesu

Analiza jakościowa i ilościowa lotnych substancji chemicznych i ich mieszanin
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
Identyfikacja grzybów pleśniowych oraz patogenicznych na substratach organicznych i nieorganicznych. Dokumentacja.
Branża: Biologia
badania naukowe
Konsulting IT oraz modelowanie procesów biznesowych, w tym procesów logistycznych
Branża: Konsulting
doradztwo i ekspertyzy
Mikroskopowe badanie cienkich struktur, tkanek, biofilmów i innych materiałów
Branża: Biotechnologia
badania laboratoryjne
Identyfikacja i badanie różnorodnych związków oraz interpretacja uzyskanych wyników
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
Operaty i studia oddziaływania na środowisko oraz mapy bonitacyjne
Branża: Meteorologia, Klimatologia
doradztwo i ekspertyzy
Analiza ilościowa substancji wykazujących absorpcję promieniowania w zakresie UV-Vis
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
Analiza granulometryczna substancji sypkich techniką na sucho i na mokro
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
Wyznaczanie ciężaru cząsteczkowego i jego rozrzutu dla substancji wielkocząsteczkowych
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
Badania właściwości gruntów naturalnych oraz antropogenicznych wraz z modelowaniem stateczności zboczy
Branża: Przemysł, Budownictwo
badania naukowe
10