Oferta dla biznesu

Edukacja przyrodnicza dla pracowników Parków Narodowych, edukatorów Lasów Państwowych i Leśnych Kompleksów Promocyjnych w świetle nowej Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego
Branża: Biologia
szkolenia
Wiercenia wiertnią mechaniczną Eijkelkamp wraz z poborem rdzeni o niezaburzonej strukturze wewnętrznej osadów
Branża: Geologia inżynierska
badania naukowe
Analizy uziarnienia osadów klastycznych w przedziale wielkości pojedynczych rzędu od 0.01 µm do 2000 µm
Branża: Przemysł, Budownictwo
badania laboratoryjne
Szkolenie menedżerów i pracowników wykonawczych z zakresu zarządzania innowacjami i przez innowacje
Branża: Zarządzanie
szkolenia
Doradztwo podatkowe
Branża: Doradztwo podatkowe
doradztwo i ekspertyzy
Analizy ekonomiczno-finansowe oraz doradztwo w zakresie upublicznienia spółek akcyjnych w alternatywnych systemach obrotu
Branża: Doradztwo finansowe
doradztwo i ekspertyzy
Koncerty, oprawa muzyczna uroczystości, nagrania CD, DVD i in.
Branża: Kultura, Sztuka
usługi
Określenie potencjalnego wykorzystania związków naturalnych (pochodzenia roślinnego) oraz syntetycznych w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych i psychiatrycznych
Branża: Biologia medyczna, Farmacja
badania naukowe
Badania, ekspertyzy, opracowanie przedprojektowe. Analiza oddziaływania na środowisko
Branża: Hydrologia
doradztwo i ekspertyzy
Badanie właściwości termicznych próbek różnorodnego pochodzenia oraz interpretacja wyników badań
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
10