Oferta dla biznesu

Sposób otrzymywania mutanazy do zastosowania jako środek przeciwpróchniczy w preparatach do higieny jamy ustnej i produktach spożywczych, Nr patentu: PL.219392
Branża: Biotechnologia
patent
Sposób wytwarzania mutanazy na drodze hodowli mikroorganizmu, Nr Patentu: PL.208395
Branża: Biotechnologia
patent
synteza katalizatora metanizacji ditlenku węgla o wysokiej aktywności i selektywności do metanu oraz podwyższonej odporności na obecność związków siarki w strumieniu gazu
Branża: Chemia
usługi
Badania teriologiczne (badania ssaków)
Branża: Biologia
badania naukowe
Identyfikacja owadów krwiopijnych
Branża: Biologia
usługi
Przeprowadzenie Audytu Zarządzania Konkurencyjnością Przedsiębiorstwa
Branża: Ekonomia
doradztwo i ekspertyzy
Enzym lakaza wyizolowany z grzyba Cerrena unicolor do zastosowania w leczeniu raka szyjki macicy
Branża: Biotechnologia
badania naukowe
Badanie trwałości termicznej materiałów wraz z analizą gazowych produktów rozkładu wydzielających się w trakcie rozkładu (EGA) oraz interpretacja wyników badań
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
Przygotowanie próbek (beleczki, paski, wiosełka) do badań właściwości mechanicznych, DMA, HDT, starzeniowych
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
Zarządzanie procesami biznesowymi, pomiar i optymalizacja jakości, zarządzanie projektami informatycznymi
Branża: Zarządzanie
doradztwo i ekspertyzy
10