Oferta dla biznesu

Zestaw starterów do identyfikacji bakterii Legionella pneumophila oraz sposób zastosowania tych starterów w łańcuchowej reakcji polimeraz, Nr patentu: PL.225896
Branża: Biotechnologia
patent
Sposób hodowli bakterii Legionella lytica na sztucznym podłożu, Nr patentu: PL.218636
Branża: Biotechnologia
patent
Płyn celomatyczny dżdżownicy Dendrobaena veneta do zastosowania w leczeniu raka płuc, Nr patentu: PL.227923
Branża: Biologia medyczna, Farmacja
patent
Kompleks polisacharydowo-peptydowy otrzymany ze szczepu bakterii Raoultella ornithinolytica do zastosowania w zwalczaniu zakażeń powodowanych przez bakterie z rodzaju Mycobacterium, Nr patentu: PL.225867
Branża: Biologia medyczna, Farmacja
patent
Kompleks TRIS peptydowy otrzymany ze szczepu bakterii Raoultella ornithinolytica i jego wykorzystanie w leczeniu nowotworu szyjki macicy ludzkiej, Nr patentu: PL.223435
Branża: Biologia medyczna, Farmacja
patent
Nowy szczep bakterii Bacillus pumilus AF-11 do zastosowania w profilaktyce lub terapii zakażeń wywołanych przez Mycobacterium oraz sposób wyselekcjonowania tego szczepu z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta, Nr patentu: PL.218745
Branża: Biologia medyczna, Farmacja
patent
Enzym lakaza wyizolowany z grzyba Cerrena unicolor do zastosowania w leczeniu chorób nowotworowych krwi, Nr patentu: PL.225934
Branża: Biologia medyczna, Farmacja
patent
Enzym lakaza wyizolowany z grzyba Cerrena unicolor do zastosowania w leczeniu raka szyjki macicy, Nr patentu: PL.225869
Branża: Biologia medyczna, Farmacja
patent
Sposób hodowli owocników porka brzozowego, Nr patentu: PL.221966
Branża: Biotechnologia
patent
Sposób hodowli owocników żółciaka siarkowego, Nr patentu: PL.219753
Branża: Biotechnologia
patent
10