Oferta 2018/19 (folder i ulotki)

Folder wydziałowy 2018/19 cz.1

                 

Folder wydziałowy 2018/19 cz. 2

       UWAGA! NOWOŚĆ!
"Intercultural Communication in Education and the Workplace"
bezpłatne studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim
od roku akad. 2018/2019 

                                                    ULOTKI

  
                  INSTYTUT ANGLISTYKI
               INSTYTUT ARCHEOLOGII
   
           INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
   
         INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ
   
        INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ
   
INSTYTUT GERMANISTYKI I LINGWISTYKI STOSOWANEJ
   
         ZAKŁAD LINGWISTYKI STOSOWANEJ
   
                        INSTYTUT HISTORII
   
INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA
               INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA
ZAKŁAD LOGOPEDII I JĘZYKOZNAWSTWA STOSOWANEGO