"Odpowiedzialnie o nauce, biznesie i rozwoju" - konferencja online

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS informuje, że w dniu 18 marca 2021 r. odbędzie się konferencja online pt. „Firma-Idea: Odpowiedzialnie o nauce, biznesie i rozwoju”. Wydarzenie poświęcone będzie rozwijaniu współpracy nauki z biznesem. Do czynnego udziału w konferencji zaproszeni zostali zarówno przedstawicieli administracji rządowej, szkół wyższych, instytutów naukowych i badawczych jak i przedsiębiorców. Konferencja organizowana jest w ramach cyklu OEE on Tour oraz projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagranicznych FIRM-IDEI”.

Pierwsza część spotkania będzie poświęcona idei społecznej odpowiedzialności uczelni. Głos zabiorą m.in. przedstawiciele Grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni działającej przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – któremu przewodniczy Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W pracach Grupy roboczej biorą udział przedstawiciele środowiska akademickiego z wielu polskich uczelni. Grupa robocza realizuje szereg projektów ukierunkowanych na rozwijanie praktyk społecznej odpowiedzialności na polskich uczelniach. Opracowała m.in. Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, która liczy ponad 80 sygnatariuszy: uczelni o różnych profilach kształcenia i dyscyplinach naukowych.

Dyskusje i wystąpienia podczas konferencji będą koncentrowały się wokół wyzwań związanych z rozwijaniem społecznej odpowiedzialności uczelni, budowaniem i inicjowaniem  współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Udział wezmą m.in. prof. dr hab. Janina Filek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, reprezentująca Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego czy dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, koordynator Grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni.

W czasie drugiej części wydarzenia nacisk położony zostanie na praktyczne aspekty i możliwości współpracy uczelni z przedsiębiorcami, dobre praktyki w tym zakresie z uwzględnieniem innowacyjnych przedsięwzięć z Małopolski. Wskazane zostaną zarówno przykłady przedsięwzięć badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych jak i tych nakierowanych na rozwój społeczności akademickiej. Do udziału w tej części konferencji zaproszeni zostali m.in. dr inż. Arkadiusz Szmal z Centrum Transferu Technologii AGH, dr Monika Sady kierująca Zespołem. ds. Rozwoju Społecznego i Ekologicznego Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie a także małopolscy przedsiębiorcy z sektora kreatywnego i IT w tym m.in. Dagmara Wodnicka reprezentująca agencję eventową Especto, Michał Grega z SCIVI sp. z o.o. czy Kacper Stępień z Agencji Artystycznej GAP, realizujący wspólnie z małopolskimi uczelniami wiele ciekawych przedsięwzięć artystycznych.

Live streaming będzie prowadzony na:

Konferencja organizowana jest w ramach cyklu OEE on Tour oraz projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagranicznych FIRM-IDEI”. Stanowi przygotowanie do Open Eyes Economy Summit 6, który odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2021.

Projekt „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Formularz rejestracyjny dostępny na stronie Organizatora.

    Aktualności

    Data dodania
    24 lutego 2021