Odnowienie doktoratu doc. dr. Jana Gurby

19 grudnia 2014 r. odbędzie uroczystość odnowienia doktoratu doc. dr. Jana Gurby, wieloletniego kierownika Zakładu i Katedry Archeologii UMCS w Lublinie.

Rektor i Senat 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie

mają zaszczyt zaprosić 
na uroczystość odnowienia doktoratu 
doc. dr. Jana Gurby

w 50. rocznicę obrony pracy doktorskiej 
na Wydziale Humanistycznym UMCS

Uroczystość odbędzie się 19 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 
w Auli im. prof. Kazimierza Myślińskiego 
na Wydziale Humanistycznym UMCS  
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4

Sylwetka doc. dr. Jana Gurby

    Aktualności