Dlaczego warto studiować w Lublinie?

Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu „Głos nauki” z udziałem Wiktorii Herun, pełniącej funkcję kierownika Referatu Wspierania Akademickości Urzędu Miasta Lublin, która opowie o tym, dlaczego Lublin jest miastem szczególnie przyjaznym studentom.

Akademickość jest jednym z najważniejszych priorytetów rozwoju Lublina. Miasto stawia na współpracę z Uczelniami, a tych w Lublinie mamy aż dziewięć – pięć publicznych i cztery prywatne. To ogromny potencjał wiedzy, nauki, innowacji. Akademickość jest więc częścią naszego, jak to w strategii miasta zostało nazwane, genius loci – mówi W. Herun.

Wiktoria Herun – kierownik Referatu Wspierania Akademickości w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. Laureatka nagrody „Gwiazdy Umiędzynarodowienia” w kategorii „Wschodząca Gwiazda 2020”. Koordynatorka programu „Study in Lublin”.

Fot. Bartosz Proll

    Odcinki