Odbiór decyzji stypendialnych drogą elektroniczną

Decyzje dotyczące stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg należy odbierać elektronicznie. Odebranie pisma elektronicznego oznacza pobranie pliku PDF podpisanego certyfikatem kwalifikowanym. 

W momencie, w którym decyzja jest gotowa student otrzymuje maila z informacją, że w USOSweb czeka do odbioru dokument elektroniczny. Aby go odebrać należy: zalogować się do USOSweb ->DLA WSZYSTKICH -> lista pism administracyjnych -> odbierz

 W tym momencie na adres e-mail zostanie wysłany kod autoryzacji. Po otrzymaniu kodu należy go autoryzować wpisując kod w odpowiednim formularzu a następnie wpisać go w polu "Podpisz potwierdzenie odbioru i odbierz pismo" w USOSweb i odebrać decyzję.


Po wpisaniu kodu - decyzja zostanie potwierdzona w systemie jako odebrana. Można ją pobrać i przejrzeć. 

Przez datę otrzymania decyzji rozumie się datę jej wygenerowania i odebrania w USOSweb.