Od studenta do eksperta - ochrona środowiska w praktyce

Tytuł projektu/nr umowy:
„Od studenta do eksperta – ochrona środowiska w praktyce”/ Umowa nr UDA-POKL.04.01.02-00-085/09-02

Jednostka organizacyjna:
Wydział Chemii UMCS

Wartość projektu:
8 788 961,58 PLN

Termin realizacji:
01.09.2009-30.09.2015