Od aspiranta pracy socjalnej do pracownika socjalnego

Tytuł projektu: „Od aspiranta pracy socjalnej do pracownika socjalnego" 

Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0019/15

Jednostka organizacyjna: Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

Wartość projektu: 1 065 540,48 PLN

Termin realizacji: 1.02.2016-31.03.2019