Ochrona zabytków w Lublinie - wykład dr. Huberta Mącika

Instytut Historii UMCS oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Lublinie zapraszają na wykład "Ochrona zabytków w Lublinie. Aktualne uwarunkowania i problemy", który wygłosi dr Hubert Mącik, miejski konserwator zabytków.

Spotkanie odbędzie się 1 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w sali 318 (Instytut Historii, Wydział Humanistyczny UMCS, III piętro, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a).

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    31 maja 2017