Ochrona danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczęło się pełne stosowanie Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - RODO (Dz.U.UE.L. z 2016 r., Nr 119).

Przepisy RODO oraz towarzyszące mu ustawodawstwo krajowe w istotny sposób zmieniły podejście do tematyki ochrony danych osobowych. Wprowadzone przepisy mają na celu nie tylko zwiększenie poziomu bezpieczeństwa interesów osób, których dane osobowe są przetwarzane, ale również wyposażają je w szereg uprawnień oraz wymuszają podjęcie określonych działań przez podmioty przetwarzające dane osobowe.

W związku z tym od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje na UMCS nowy Regulamin ochrony danych osobowych, wprowadzony Zarządzeniem Nr 20/2018 Rektora UMCS z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ochrony danych osobowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

•  Regulamin ochrony danych osobowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:

Treść regulaminu wraz z załącznikami oraz inne materiały dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie www.odo.umcs.pl tylko z komputerów podłączonych do sieci komputerowej UMCS.

•  Informacja Rektora UMCS z dn. 4 czerwca 2018 r. dot. danych osobowych pracowników UMCS >>>
    (w tym także: zasad współpracy z podmiotami zewnętrznymi w obszarze związanym z dostępem do danych osobowych)