Obsługa współpracy międzynarodowej na UMCS

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące jednostek administracyjnych, które koordynują działania z zakresu współpracy międzynarodowej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych zajmuje się prowadzeniem spraw studentów cudzoziemców oraz organizacją procesu pozyskiwania studentów zagranicznych, a także koordynacją programów wymiany studenckiej, w tym programu ERASMUS.

Wykaz i dane kontaktowe do wydziałowych koordynatorów programu ERASMUS znajdą Państwo tutaj.

Centrum Współpracy Międzynarodowej wspiera naukowców w pozyskiwaniu i realizacji badań prowadzonych we współpracy międzynarodowej, a także realizuje działania z zakresu umiędzynarodowienia badań i kadry na UMCS.

W ramach projektu "Zintegrowany UMCS" CWM uruchomiło serwis internetowy poświęcony możliwościom finansowania międzynarodowych projektów badawczych. 

https://projektybadawcze.umcs.pl/miedzynarodowe

 

Centrum obsługuje również służbowe wyjazdy zagraniczne pracowników Uniwersytetu, studentów i doktorantów oraz przyjazdy gości zagranicznych, w tym delegacje zagraniczne władz Uniwersytetu. Zajmuje się podtrzymywaniem i rozwijaniem współpracy z partnerami zagranicznymi oraz innymi zadaniami zleconymi przez władze Uniwersytetu z zakresu współpracy międzynarodowej. Obsługuje umowy ramowe UMCS o współpracy zagranicznej oraz udział Uniwersytetu w międzynarodowych sieciach i stowarzyszeniach.

Szersze informacje na temat działalności Centrum oraz dane kontaktowe do jego pracowników znajdą Państwo tutaj.