Obsługa studiów doktoranckich

Izabela Przebierowska

 

e-mail: izabela.przebierowska@poczta.umcs.lublin.pl

tel.: 81 537 63 06

Zasady organizacyjne przyjmowania dokumentacji przez Dziekanat

  1. Dziekanat przyjmuje od doktorantów tylko kompletne dokumenty.
  2. Doktorant odpowiada za składane dokumenty i on ma zadbać o wszystkie wymagane opinie, oświadczenia, podpisy opiekuna naukowego oraz za terminowość składania dokumentacji.
  3. Doktorant ponosi pełną odpowiedzialność za swoją wiedzę na temat obowiązujących zasad i procedur, jak i za działania podjęte na jej podstawie.
  4. Wszystkie podania/wnioski itp. dokumenty doktoranta, odnośnie jakichkolwiek kwestii, muszą być zaopiniowane przez opiekuna naukowego/promotora. Opinia opiekuna/promotora jest podstawą do rozpatrywania podań doktoranta przez Dziekana lub kierownika studiów.

 Opiekunowie naukowi/promotorzy będą proszeni o opinię zarówno na temat postępów doktoranta w pracy nad rozprawą doktorską, jak jakości współpracy z doktorantem i dalszych rokowań co do niej (o ile zajdzie taka potrzeba).