Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Fidosa

mgr Anna Szlachetka

24.11.2017

DZIEKAN

I  RADA  WYDZIAŁU  FILOZOFII  I SOCJOLOGII

UNIWERSYTETU  MARII  CURIE-SKŁODOWSKIEJ  W  LUBLINIE

 

uprzejmie informują - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2015 r., że w dniu

 28 listopada 2017 r.  o godz. 11.30

 

w Sali Rady Wydziału Filozofii i Socjologii /pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgra Łukasza Fidosa

 nt: „Kłamstwo jako element współczesnej rzeczywistości kultury Zachodu.”

 

promotor:

dr hab. Krzysztof Polit, prof. nadzw. – Instytut Filozofii, UMCS, Lublin,

recenzenci:

prof. dr hab. Lesław Hostyński – Instytut Filozofii, UMCS, Lublin,

dr hab. Marcin T. Zdrenka –  Instytut Filozofii, UMK, Toruń.

 

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS /p. I, czytelnia humanistyczna/, ul. Idziego Radziszewskiego 11 w Lublinie.