Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Wiatera

mgr inż. Emil Bartkiewicz

10.05.2019

DZIEKAN

I  RADA  WYDZIAŁU  FILOZOFII  I SOCJOLOGII

UNIWERSYTETU  MARII  CURIE-SKŁODOWSKIEJ  W  LUBLINIE

 uprzejmie informują - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2015 r., że w dniu

 29 maja 2019 r. o godz. 14:00

w Sali Rady Wydziału Filozofii i Socjologii /pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/ odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Pawła Wiatera 

nt: „Technologiczne uwarunkowania zmiany: przemiana gier wideo czy ewolucja filozofii gracza?” 

promotor:

dr hab. Piotr Giza, prof. UMCS – Instytut Filozofii, UMCS, Lublin,

recenzenci:

dr hab. Mirosław Filiciak, prof. USWPS – Katedra Kulturoznawstwa, SWPS, Warszawa

prof. dr hab. Tadeusz Miczka –  Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, UŚ, Katowice.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej do wglądu w wersji cyfrowej dostępny jest w Czytelni Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie.