Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Kasiarza

mgr inż. Emil Bartkiewicz

29.11.2018

DZIEKAN

I  RADA  WYDZIAŁU  FILOZOFII  I SOCJOLOGII

UNIWERSYTETU  MARII  CURIE-SKŁODOWSKIEJ  W  LUBLINIE

 

uprzejmie informują - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2015 r., że w dniu

 

12 grudnia 2018 r.  o godz. 14:30

 

w Sali Rady Wydziału Filozofii i Socjologii /pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 

mgr. Michała Kasiarza

 

nt: „Fides quaerens intellectum. Richarda Swinburne`a abdukcyjny argument na rzecz teizmu”.

 

 

promotor:

dr hab. Krzysztof Kosior, prof. nadzw. – Instytut Filozofii, UMCS, Lublin,

recenzenci:

prof. dr hab. Piotr Gutowski – Instytut Filozofii, KUL, Lublin,

prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński –  Instytut Filozofii, USz, Szczecin.

 

 

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS /p. I, czytelnia humanistyczna/, ul. Idziego Radziszewskiego 11 w Lublinie.