Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Rynkiewicz

mgr inż. Emil Bartkiewicz

05.06.2018

DZIEKAN

I  RADA  WYDZIAŁU  FILOZOFII  I SOCJOLOGII

UNIWERSYTETU  MARII  CURIE-SKŁODOWSKIEJ  W  LUBLINIE

 

uprzejmie informują - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2015 r., że w dniu

 13 czerwca 2018 r.  o godz. 12.00

 w Sali Rady Wydziału Filozofii i Socjologii /pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr Justyny Rynkiewicz

 nt: Wolność a relacje międzyludzkie. Ja wobec innych w dialogice i egzystencjalizmie

 

promotor:

dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. nadzw. – Instytut Filozofii, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów,

recenzenci:

dr hab. Jacek Prokopski, prof. nadzw. – Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych, Politechnika Wrocławska, Wrocław,

prof. dr hab. Zofia Rosińska-Zielińska –  Instytut Filozofii, UW, Warszawa.

 

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS /p. I, czytelnia humanistyczna/,
ul. Idziego Radziszewskiego 11 w Lublinie.