Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Eugeniusza Wyszyńskiego

mgr inż. Emil Bartkiewicz

10.10.2018

DZIEKAN

I  RADA  WYDZIAŁU  FILOZOFII  I SOCJOLOGII

UNIWERSYTETU  MARII  CURIE-SKŁODOWSKIEJ  W  LUBLINIE

 

uprzejmie informują - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2015 r., że w dniu

24 października 2018 r.  o godz. 12.00

w Sali Rady Wydziału Filozofii i Socjologii /pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  

mgr. Eugeniusza Wyszyńskiego

nt: „Wyobrażenia społeczne Cywilizacji Zachodniej w myśli Charlesa Taylora.”

 

promotor:

dr hab. Urszula Kusio, prof. nadzw. – Instytut Socjologii, UMCS, Lublin,

recenzenci:

dr hab. Aneta Gawkowska – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, UW, Warszawa,

prof. dr hab. Tadeusz Paleczny –  Instytut Studiów Międzykulturowych, UJ, Kraków.

promotor pomocniczy:
dr. Karolina Szczęśniak – Instytut Socjologii, UMCS, Lublin

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS /p. I, czytelnia humanistyczna/,

ul. Idziego Radziszewskiego 11 w Lublinie.