Obrona pracy doktorskiej mgr. Nikodema Dymskiego - 11.10.2019 r.

11 października 2019 r. o godz. 11.15, w sali konferencyjnej nr 613 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. Nikodema Dymskiego. Temat pracy doktorskiej: „Conservation laws in the modelling of collective phenomena”.

Promotor –  dr hab. Massimiliano Rosini, prof. UMCS.
Kopromotor – prof. Paola Goatin.
Recenzenci – prof. dr hab. Adam Bobrowski, prof. Andrea Corli i prof. Rinaldo M. Colombo.

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami i streszczeniem udostępniana jest do wglądu w wersji elektronicznej 30 dni przed obroną w Bibliotece Głównej UMCS w Lublinie, ul. I. Radziszewskiego 11 w Oddziale Informacji Naukowej.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczono również na stronie www.mfi.umcs.lublin.pl

 

 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    13 września 2019