Obrona pracy doktorskiej mgr. Michała Kuchciaka

RADA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UMCS w Lublinie podaje do wiadomości,

że dnia 16 września 2019 r., o godz. 12.00,
w sali nr 318 gmachu Wydziału Humanistycznego,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a odbędzie się
publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Michała Kuchciaka

TEMAT: „Zaporowe i zmotoryzowane związki taktyczne w II Rzeczpospolitej – casus Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej”

PROMOTOR:
dr hab. Mirosław Szumiło - UMCS w Lublinie

RECENZENCI:
płk dr hab. Juliusz Tym - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz - Wojskowa Akademia Techniczna w Siedlcach

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11,
zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Humanistycznego UMCS:
https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie-recenzje-i-streszczenia,14401.htm

 Wstęp wolny

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    8 sierpnia 2019