Obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Jurasik - 5.10.2018 r.

Zapraszamy na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr Joanny Jurasik, która odbędzie się 5 października 2018 r. o godz. 14.00, w sali konferencyjnej nr 613(VI p., budynek C - wieżowiec) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Szanowni Państwo,   

uprzejmie zapraszamy na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr Joanny Jurasik, która odbędzie się 5 października 2018 r. o godz. 14.00, w sali konferencyjnej nr 613 (VI p., budynek C - wieżowiec) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Temat pracy doktorskiej: "Własności asymetrycznych obciętych operatorów Toeplitza". 

Promotor –  prof. dr hab. Marek Ptak (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)

Promotor pomocniczydr. Bartosza Łanuchę (Zakład Geometrii IM UMCS)

Recenzenci – dr hab. Andrzej Sołtysiak, prof. nadzw., dr hab. Michał Wojtylak.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)   

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)  

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Michał Wojtylak 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Andrzej Sołtysiak

Załącznik do recenzji rozprawy doktorskiej - dr hab. Andrzej Sołtysiak 

Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS w Lublinie, ul. I. Radziszewskiego 11.  

    Aktualności

    Data dodania
    18 września 2018