Obrona pracy doktorskiej mgr Elżbiety Zaniewicz

RADA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UMCS w Lublinie podaje do wiadomości,

że dnia 9 stycznia  2019 r., o godz. 13.00,
w sali 521 gmachu Wydziału Humanistycznego,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
odbędzie się
publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Elżbiety Zaniewicz

           TEMAT: „Metaphors of economy: a cognitive study of English and Polish economic discourse”

PROMOTOR: prof. dr hab. Henryk Kardela    - UMCS w Lublinie

RECENZENCI: dr hab. Anna Malicka-Kleparska, prof.    - KUL
                                              dr hab. Przemysław Łozowski, prof.  - UTH w Radomiu

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11,
zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Humanistycznego UMCS:
https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie-recenzje-i-streszczenia,14401.htm

Wstęp wolny

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    14 grudnia 2018