Obrona pracy doktorskiej mgr Barbary Szukiewicz - 15.10.2018 r.

Zapraszamy na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr Barbary Szukiewicz, która odbędzie się 15 października 2018 r. o godz. 12.00, w sali nr 341(III p., budynek A - Stara Fizyka) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Szanowni Państwo,   

uprzejmie zapraszamy na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr Barbary Szukiewicz, która odbędzie się 15 października 2018 r. o godz. 12.00, w sali nr 341 (III p., budynek A - Stara Fizyka) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Temat pracy doktorskiej: "Termoelektryczne właściwości transportowe nano-struktur na bazie kropek kwantowych". 

Promotor –  prof. dr. hab. Karol I. Wysokiński (Zakład Teorii Fazy Skondensowanej KFT IF UMCS)

Recenzenci – prof. dr hab. Elżbieta Zipper, prof. dr hab. Renata Swirkowicz

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim    

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Elżbieta Zipper  

Recenzja rozprawy doktorskiej -  prof. dr hab. Renata Swirkowicz

Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS w Lublinie, ul. I. Radziszewskiego 11. 

    Aktualności

    Data dodania
    28 września 2018