Obowiązujące studentów zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

W związku z obecną sytuacja epidemiczną i obostrzeniami sanitarnymi
informujemy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących studentów,
przedstawionych w poniższym dokumencie:

Zarządzenie 98/2020 Rektora UMCS z dnia 1 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia
w okresie obowiązywania stanu epidemii - WYCIĄG DLA STUDENTÓW.Zobowiązujemy studentów Wydziału Chemii do dokładnego zapoznania się
z treścią dokumentu i ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

    Aktualności

    Data dodania
    9 października 2020