Obowiązkowe szkolenie biblioteczne on-line dla studentów rozpoczynających naukę na UMCS jest już aktywne!

Przypominamy o szkoleniu bibliotecznym on-line dla studentów I roku, dzięki któremu można:

  • zapoznać się z zasadami korzystania z naszych zbiorów tradycyjnych i elektronicznych;
  • dowiedzieć się, jak dotrzeć do niezbędnej literatury i gdzie szukać wskazówek związanych z poszukiwaniem bibliografii.

Szkolenie obejmuje osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego i drugiego stopnia (jeżeli nie zaliczyły szkoleń na studiach I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich.

Szkolenie jest obowiązkowe i należy je odbyć w terminie od 12 października 2020 do 10 lutego 2021 r.

Szkolenie kończy się testem zaliczeniowym on-line.

Zaliczenia zostaną przesłane do systemu USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    14 października 2020