Obowiązkowe szkolenia on-line dla studentów I roku

Szkolenia obejmują studentów, którzy po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego, drugiego stopnia (w przypadku gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów l stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich. Szkolenia są obowiązkowe dla w/w studentów rozpoczynających studia na naszej uczelni i zostaną zakończone testami zaliczeniowymi.

Od nowego roku akademickiego 2014/15 prowadzone będą szkolenia on-line dla studentów l roku:

• przysposobienie biblioteczne,
• bhp,
• etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów. 


W celu rozpoczęcia szkolenia każdy student powinien założyć indywidualne konto na stronie internetowej: http://szkolenia.kampus.umcs.lublin.pl

Termin realizacji szkoleń dostępny jest w załączonym harmonogramie szkoleń. Wypełnione indeksy wraz z kartami szkoleń osób, które zaliczyły test powinny być dostarczone przez starostów poszczególnych kierunków zgodnie z harmonogramem odpowiednio do:

szkolenie biblioteczne: Oddziału Informacji Naukowej (nowy gmach Biblioteki Głównej UMCS, l piętro)

bhp: Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej ul. Langiewicza 22A (obiekt Centrum Kultury Fizycznej -„Pawilon Szatniowy")

etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów: miejsce i dokładny termin dostarczenia po uprzednim ustaleniu mailowym z prowadzącym szkolenie: jakub.kosowski@poczta.umcs.lublin.pl.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    7 października 2014