Obowiązkowe szkolenia dla studentów rozpoczynających naukę w UMCS

Informacja o obowiązkowych szkoleniach dla studentów rozpoczynających naukę w UMCS.

W roku akademickim 2015/2016 prowadzone będą następujące szkolenia on-line dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów pierwszego stopnia) oraz jednolitych magisterskich:

  • przysposobienie biblioteczne
  • bhp
  • etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów

Szkolenia są obowiązkowe dla w/w studentów i zakończą się testami zaliczeniowymi. Szkolenie odbywa się po założeniu indywidualnego konta na stronie internetowej http://szkolenia.kampus.umcs.lublin.pl.

UWAGA: Zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie szkoleń, termin realizacji szkoleń dla studentów Wydziału Humanistycznego to

9-23 listopada 2015 r.

 Szkolenia "krok po kroku" oraz Przewodnik dostępne na stronie http://szkolenia.kampus.umcs.lublin.pl.

    Aktualności