Obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku

W roku akademickim 2019/2020 studenci I roku są zobowiązani do odbycia szkoleń ogólnouniwersyteckich on-line.

Szkolenia w zakresie:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • etyki i odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów,
 • przysposobienia bibliotecznego

obejmują osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego i drugiego stopnia (jeżeli nie zaliczyły szkoleń na studiach I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich.

Szkolenia są obowiązkowe i należy je odbyć w terminie od 21 października 2019 r. do 10 lutego 2020 r.

Każde szkolenie kończy się testem zaliczeniowym on-line. Zaliczenia zostaną przesłane do systemu USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

W celu rozpoczęcia szkoleń student powinien:

 1. zalogować się na platformie e-learningowej Wirtualny Kampus UMCS (logowanie jak do systemu USOS).
 2. wejść w: Szkolenia ogólnouniwersyteckie > Szkolenia na studiach licencjackich i magisterskich.

Szkolenia są organizowane przez Biuro ds. Zdalnego Kształcenia:

  Aktualności

  Data dodania
  8 października 2019