Obowiązek noszenia maseczek na zajęciach

W związku z ustanowieniem żółtej strefy dla terytorium całego kraju oraz ze względu na wzrastającą ilością zakażeń wirusem
SARS-CoV-2,  przypominamy o obowiązku noszenia maseczek osłaniających
usta i nos podczas wszystkich zajęć prowadzonych w trybie
stacjonarnym.

 Obowiązek noszenia maseczek nie zwalnia z konieczności zachowania
bezpiecznej odległości pomiędzy uczestnikami zajęć,  wynoszącej co
najmniej 1,5 m.